Concept

IMG_20180620_172714529_HDR

Het KunstenLab is een open atelier.

Een FabLab concept toegepast op een Academie. Nieuwe technologieën zoals 3D printing en lasercutting zijn deel van het artistieke proces of worden een presentatiemiddel. Een open atelier, want vanuit alle ateliers en richtingen kan je er terecht. Cross-overs, mixed-media, uitwisseling, kruisbestuiving, communicatie, … zijn hier waardevolle begrippen.

KunstenLab voor Academie leerlingen/cursisten:

 • om gewoon even binnen te lopen, te zitten en te zijn en/of nieuwsgierig te zijn.
 • autonoom of samen met anderen te werken rond een artistiek project.
 • je wil nieuwe technologie integreren of gebruiken in je artistiek werk.
 • voor meer info – neem contact op via info@kunstenlab.be of loop gewoon even binnen.

IMG_20181010_141235715

KunstenLab voor de Academie-leerkrachten:

 • om gewoon even binnen te lopen, te zitten en te zijn en/of nieuwsgierig te zijn.
 • je kan er werken met of zonder gebruik te maken van de machines.
 • het kan een plaats zijn om te vergaderen, samen te zitten, samen te werken, vakoverschrijdende opdrachten te bedisselen, opzoekingswerk verrichten …
 • een werkplek waar je een nagel in een plank kan kloppen, maar ook de machines kan gebruiken en een 3D printje maken.
 • Je kan er komen met je klas:
  • – een atelier waar er 2 (max 3) grote werkplanken op schragen kunnen worden geplaatst.
  • – wanneer je rond lasercutting/3D printing (bv.) werkt – kan je daar met de klas terecht – maar ook voor het manuele klop- en zaagwerk (bv.) is dat mogelijk.

IMG_20171004_112204075_HDR

KunstenLab is open op woensdag, maar je kan er ook op andere dagen zelfstandig werken.
Waar ? Lokaal 0.04 – het eerste lokaal voorbij de Bogardenkapel.

Het KunstenLab en STEAM.

Voor de kinderen en jongeren van De Academie Deeltijds Kunstonderwijs en de Academie Kunsthumaniora is het bij uitstek een hedendaagse vorm van een Academie-atelier. Nieuwe technologieën, gebruik van digitale en analoge tools en het onderzoek naar beeld en experiment komen er samen. Het S.T.E.M onderwijsproject (Science – Technology – Engeneering – Mathemathics) met probleemgestuurd leren, trial and error ervaringsgericht onderwijs wordt er S.T.E.A.M. waarbij de A  toegevoegd is voor Art en het artistieke benadrukt, de eigenheid aan kunst(onderwijs), het innovatieve in het leerproces. Volwassen cursisten van het Deeltijds Kunstonderwijs kunnen er klassikaal of individueel terecht. Nieuwe technologie als tool maar ook de mix met het traditionele en ambachtelijke is vernieuwend, zoekt experiment.

IMG_20181107_134337770

Het KunstenLab heeft externe pijlers.

Het is belangrijk dat het KunstenLab kan openstaan voor input van buitenaf, niet alleen van kunstenaars maar ook van andere creatievelingen, ambachtslui, nerds, techneuten, … Ook hier zijn samenwerken en creatieve wisselwerking sleutelwoorden.

img_20161116_182230243

Meer daarover op de pagina KunstenLab zoekt.