Oktober – Wesley Lanckriet

 

 

OVER WESLEY LANCKRIET EN U/DEFINE ARCHITECTS
U/Define architects is in 2014 opgericht door Wesley Lanckriet. De fundamenten werden in 2006 gelegd met de realisatie van het residentieel project Split/Houses. In 2009 won Wesley Lanckriet voor UNStudio de architectuurwedstrijd voor het prestigieuze project Le Toison d’Or (Brussel). Als Senior projectarchitect voor UNStudio volgde hij het mixed-use project op tot in 2014 om met de oprichting van U/Define architects te Brugge een doorstart te maken en Le Toison d’Or (48.000 m²) verder te begeleiden in de uitvoering tot en met de oplevering in 2016.
De architectuurstudio heeft ondertussen aan originele projecten kunnen werken zoals de Polytoren in Zwijnaarde (ca. 5.000m²) – herbestemming van industrieel erfgoed – over residentiële projecten zoals het Park Project (ca.13.200 m²) tot het ontwerp voor Hotel L (ca.12.500 m²).
Wesley Lanckriet en Robby Vandenhouwe onderscheiden zich als architecten doordat ze eerst hebben leren bouwen voor ze leerden ontwerpen. Beiden hebben het bouwen al op jonge leeftijd mee gekregen via de aannemerij van hun ouders. Met meer dan 20 jaar professionele ervaring in binnen- en buitenland maakt dit dat U/Define architects een nuchtere, doorgedreven, maar ook frisse en ambitieuze aanpak en kijk heeft op het realiseren van projecten.
AANPAK
U/Define architects zoekt huidige situaties te analyseren om noden van morgen te definiëren. Een aanpak die de bouwheer prospectief ondersteunt in zijn beslissingsproces.
Elk nieuw project wordt als een totaalproject benaderd. Een integrale benadering waarin alles in vraag wordt gesteld om een oplossing op maat aan te bieden. Elk project wordt getoetst aan de gestelde ambitie van de bouwheer, de uitvoerbaarheid en de economische realiteit.
De synthese van deze denkoefening is een uitgekristalliseerd project met een optimale gebruikswaarde, in heden en toekomst, waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden.
ATTRACTIEVE CONSISTENTIE
Het hedendaagse milieubesef gaat veel verder dan het nemen van enkel energiebesparende maatregelen. Voor U/Define architects zijn duurzaamheidsambities een geïntegreerd onderdeel van de architectonische opgave. Een continue optimalisatie van allerhande prestaties op het gebied van materiaalgebruik, energievraag, water- en ruimtegebruik, etc. van bij het begin van het ontwerpproces is conventioneel voor de werking van de architectuurstudio.
Het project Le Toison d’Or is ontworpen cfr. de BREEAM-standaard, (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) het internationaal meest gekende instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten, te beoordelen en te certifiëren. M-House is geconcipieerd cfr. de BEN-normering om de woning te renoveren tot een zo energiebesparend mogelijk nieuw geheel. Bouwen volgens de BEN-principes (bijna-energieneutraal) wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen (zelfs in heel Europa).
VAN ONTWERP OVER REALISATIE TOT GEBRUIK
U/Define architects wil verrassingen in de uitvoeringsfase zoveel mogelijk uitschakelen. Het proces van plannen, uitvoeren en beheren wordt geoptimaliseerd door het koppelen van alle relevante informatie (isolatiewaardes, ventilatiepeilen, stabiliteitskenmerken, brandeisen, technieken, bouwfasen, waterhuishouding, bouwkost, enz.) aan één 3D-model, opgezet volgens BIM-methodologie (BIM = Building Information Modeling).


admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *